Serwis Wojewódzki

Szczecin rozwinie transport miejski z dodatkowych środków POIiŚ

16 maja 2022|

Dodatkowe 25 mln zł z Funduszy Europejskich trafi na realizację inwestycji w zrównoważony transport miejski. Środki z Programu Infrastruktura i Środowisko wesprą 3 nowe projekty realizowane w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. - Mimo tragicznej sytuacji spowodowanej [...]

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

16 maja 2022|

Informacje na temat XIX Świętokrzyskich Dni Profilaktyki W maju 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego odbywać się będą Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – wydarzenie inicjowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego w celu zintegrowania działań na rzecz:  rozwoju [...]

POLSKA PRASA LOKALNA, TO WYJĄTKOWA MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZCZENIA REKLAMY PRASOWEJ JEDNOCZEŚNIE WE WSZYSTKICH GAZETACH LOKALNYCH UKAZUJĄCYCH SIĘ W CAŁEJ POLSCE.

100 tytułów prasowych należących do prywatnych wydawców. Gazety docierają każdego tygodnia do ponad 5 milionów czytelników w 300 powiatach na terenie całej Polski.
Nasza idea to skonsolidowanie rynku gazet lokalnych i umożliwienie nawiązania współpracy nie tylko reklamowej, ale przede wszystkim stworzenie portalu informacyjnego, który będzie przekazywał informacje z całej Polski.

GAZETY LOKALNE POŁĄCZONE W JEDNĄ SOLIDNĄ STRUKTURĘ TO NAJSILNIEJSZE MEDIUM INFORMACYJNE W KATEGORII PRASY DRUKOWANEJ W POLSCE.